# поръчайте пакет услуги

# ние ще дойдем при вас за оглед на имота

# ще направим нужния анализ, за да представим имота ви професионално
# съдействаме за сключването на вашата успешна сделка

Увеличете шансовете за успешна продажба на вашия имот!

Определянето на адекватна пазарна цена играе важна роля за ефективната продажба. Това е верния старт на процеса п р о д а ж б а. Екипът на Перфект Консулт познава в детайли всичко, което ви предстои, когато вземете решение за продажба на ваша недвижима собственост.

Разгледайте комплексните решения, създадени за ваше удобство.